D249

1983, 30. červen, Praha. – Seznam dokumentů Charty 77 zveřejněných v prvním pololetí 1983. (Dokument č. 25/83)

1/83

9. 1. 83 Informace o zatčení L. Lise, zveřejnění rozhodnutí zbývajících mluvčích R. Palouše a A. Marvanové setrvat, dokud se nevyjasní Lisova situace. Nástup Jana Kozlíka, mluvčího za Lise, a jeho životopis.

2/83

10. 1. 83 Dopis ministru vnitra ČSSR dr. J. Obzinovi, informující o případu L. Lise a žádající jeho propuštění.

3/83

10. 1. 83 Dopis ing. Vladimíru Janků, Státní úřad pro věci církevní – k jeho nástupu, upozornění na nezákonnost v církevní politice a věznění některých duchovních (Lízna, Javorský, Smahel).

4/83

31. 1. 83 Dopis předsedovi federální vlády dr. L. Štrougalovi, poukazující na klesající národní důchod a žádající otevřenou diskusi o hospodářské situaci v zemi.

5/83

4. 2. 83 Dopis prezidentu republiky dr. G. Husákovi o těžkém onemocnění Václava Havla, žádající jeho okamžité propuštění.

6/83

7. 2. 83 Sdělení o tom, že odstupuje mluvčí R. Palouš a nahrazuje jej Marie Rút Křížková, a její životopis.

7/83

13. 3. 83 Zveřejnění podpisů nových signatářů Charty 77.

8/83

31. 3. 83 Dopis do Albufeiry.

9/83

30. 4. 83 Dopis mírové konferenci do západního Berlína.

10/83

30. 4. 83 Dopis předsedovi federální vlády dr. L. Štrougalovi ke korupci a mlčení o ní v zemi.

11/83

11. 4. 83 Sdělení na dotazy ze zahraničí k účasti Charty 77 na slavnosti Zelených.

12/83

3. 5. 83 Dopis prezidentu republiky dr. G. Husákovi k situaci řeholí v Československu.

13/83

4. 5. 83 Dopis generálnímu prokurátorovi o situaci L. Lise a žádost o jeho propuštění.

14/83

14. 5. 83 Dopis PEN-klubu (Paříž, New York, BRD), ministerstvu kultury a Svazu spisovatelů o situaci spisovatelů a jejich děl v ČSSR.

15/83

16. 5. 83 Dopis Federálnímu shromáždění a Svazu žen k novelizaci zákona o rodině.

16/83

17. 5. 83 Dopis prezidentu republiky dr. G. Husákovi o situaci vězněného těžce nemocného spisovatele J. Šavrdy.

17/83

22. 5. 83 Dopis Unitě, Angola – žádost o propuštění zadržených čs. občanů, zejména žen a dětí.

18/83

24. 5. 83 Dopis MOP.

19/83

1. 6. 83 Přípravnému výboru Světového shromáždění za mír a život – přihláška Charty 77 k účasti.

20/83

15. 6. 83 Dopis Světovému shromáždění za mír a život + „Sborník“.

21/83

12. 6. 83 MUDr. Tomáš Trávníček, předseda přípravného výboru Světového shromáždění za mír a život – otevřený dopis o snahách znemožnit účast Charty 77 na shromáždění.

22/83

14. 6. 83 dr. G. Husák, prezident republiky – dopis o politických vězních a žádost o jejich propuštění.

23/83

14. 6. 83 dr. Bruno Kreisky, Rakousko – nezveřejněný dopis Charty 77.

24/83

30. 6. 83 Charta 77 a Světové shromáždění za mír a život – situační zpráva + dokumenty, které zástupci Charty 77 podepsali s některými zahraničními mírovými organizacemi a účastníky Shromáždění.

25/83

30. 6. 83 Přehled materiálů, které Charta 77 vydala za 1. pololetí 1983.

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, prvopis (opis).
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 6 (1983), č. 6, s. 11–12
  • Tamtéž, č. 7 (1983), s. 1–2.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den30
Měsíc6
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse