D246

1983, 14. červen, Praha. – Nezveřejněný dopis s neznámým obsahem rakouskému spolkovému kancléři Bruno Kreiskému.

[Jediným pramenem o existenci dopisu je Seznam dokumentů Charty 77 vydaných v prvním pololetí 1983 (D249 z 30. června 1983). Přes všechno úsilí se zatím – k 15. květnu 2007 – nepodařilo získat žádné informace o obsahu dopisu. Nebyl úspěšný ani profesor Anton Staudinger z vídeňské univerzity, který se laskavě ujal pátrání po dokumentu v rakouských archivech. Z archivu Nadace Bruna Kreiského dostal odpověď, že žádný dopis mluvčích toho data se ve fondech archivu nepodařilo najít, třebaže se tam nacházejí početné spisy o disidentech, mezi nimi rozsáhlý fascikl ke kauze Rudolf Battěk. V rakouském Státním archivu ještě archiváři nemají přístup ke spisům z roku 1983, v nichž by dopis mohl být uložen.]

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den14
Měsíc6
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse