D220

1982, 3. prosinec, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR se stížností na nedodržování článku 17 Ústavy oficiálními institucemi tím, že neodpovídají na zaslané návrhy a připomínky. (Dokument č. 34/82)

V letošním roce zaslala Charta 77 vysokým odpovědným místům v naší zemi četné návrhy, podněty a stížnosti. Z nich uvádíme:

10. 2. 1982 – Federální shromáždění. Žádost o přešetření soudních rozsudků, při nichž byl čs. trestní řád aplikován v rozporu s ustanoveními paktů o občanských právech.

15. 2. 1982 – Vládě ČSSR. Stanovisko k zdražení základních potravin, k některým hospodářským otázkám a rámcovým východiskům.

10. 3. 1982 – Federální shromáždění, místopředseda vlády M. Lúčan. Proti porušování zákonů v oblasti náboženského života (obzvláště katolické církve).

5. 4. 1982 – Federálnímu shromáždění. Právní expertiza o nesouladu mezi ustanoveními čs. trestního zákona a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

1. 6. 1982 – Ministerstvo školství ČSR, SSR, předseda vlády ČSSR. Náměty k výchově dětí a mládeže vzhledem k Deklaraci práv dítěte.

23. 6. 1982 – Generální prokuratura. Dopis k dvěma případům trestního stíhání (Ruml a spol., Jirous a spol.).

24. 6. 1982 – Ministerstvo spravedlnosti. O poměrech v čs. věznicích.

8. 7. 1982 – Federální shromáždění, Nejvyšší soud, místopředseda vlády M. Lúčan, K. Hrůza, sekretariát pro věci církevní. K § 178 (maření státního dozoru nad církvemi).

11. 8. 1982 – ČSAV. K vědeckému výzkumu v ČSSR.

17. 8. 1982 – Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR. Dopis k 21. srpnu 1968.

Ani na jeden z těchto podnětů nedostala však Charta 77 odpověď. Je sice pravda, že zejména v tomto roce se alespoň některými problémy, na něž poukazovala Charta 77, začal buď soustavněji, nebo občasněji, či jen jednorázově zabývat čs. tisk. To svědčí o oprávněnosti připomínek Charty 77, která je činila, činí a i v budoucnu bude podávat v souladu se svým základním prohlášením z 7. 1. 1977 v konstruktivním úmyslu, dbajíc především toho, že není základnou k opoziční a politické činnosti, a řídíc se článkem 17 Ústavy o povinnosti všech občanů i organizací řídit se právním řádem naší republiky a dbát o plné uplatnění zákonnosti v životě společnosti.

Domníváme se, že orgány a instituce, které nereagují na věcné a konstruktivní připomínky, náměty a návrhy, nedodržují citovaný článek Ústavy. Žádáme nejvyšší zákonodárný orgán, aby se zabýval dodržováním zákonnosti také v tomto směru a zabezpečil nápravu nutnou nejen z hlediska formálně právního, ale i z hlediska nedostatků, na něž Charta 77 upozorňuje a jejichž důsledky pociťuje nepříznivě celá naše společnost.

dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 5 (1982), č. 12, s. 1.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den3
Měsíc12
Rok1982
Zpracovanýtrue
OCRfalse