D161

1980, 8. prosinec, Praha. – Dopis redakci Rudého práva protestující proti zkreslenému článku o událostech v Polsku.

Protestujeme proti zlovolnému řazení Charty 77 mezi nepřátele socialismu, jak je obsaženo v článku Špatně skrývané přání, který jste otiskli dne 6. 12. 1980.

Hlavně a především vyslovujeme své znepokojení nad tendencí uvedeného článku, který výslovně tvrdí, že „se v celé podstatě opakuje, co se již odehrálo“, a chce navodit dojem, že současné události v PLR jsou a budou obdobou československých událostí z roku 1968.

Jednotlivé formulace i celkové vyznění článku obsaženého v oficiálním československém tisku nás nutí k prohlášení, že i ve vztahu k Polské lidové republice hájíme právo národů na sebeurčení, které podle Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (zákon 120/76 Sb.) „na základě tohoto práva určují svobodně svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj“.

I nadále budeme trvat na principu vyjádřeném v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, podle něhož „zúčastněné státy budou vzájemně respektovat svou svrchovanou rovnost a individualitu… žádné zdůvodnění nemůže posloužit k ospravedlnění uchýlení se k použití síly či hrozby v rozporu s tímto principem.“

Marie Hromádková, Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 1, s. 1.
Plné znění
  • In: Informační materiály, č. 38, červen 1981, s. 4.
Komentář
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok T-82 (5. prosince 1980).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den8
Měsíc12
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse