D115

1979, 8. říjen, Praha. – Seznam nových 39 signatářů Prohlášení Charty 77. (Dokument č. 27)

K Prohlášení Charty 77 ze dne 1. 1. 1977 se připojilo dalších 39 občanů, kteří souhlasí se zveřejněním svých jmen. Tím stoupl počet signatářů Charty 77 na 1017.

Vladimír Bouček, dělník; Jan Dus, duchovní; Lubor Dohnal, scénárista; Blanka Dohnalová, programátorka; Jaroslav Fridrich, redaktor; Luisa Geisslerová, uklízečka; Věra Havlová, úřednice; Slavěna Hlaváčková, telefonistka; Ladislav Holub, číšník; Arnošt Jiřík, dělník; Pavel Kadlec, přípravář v sítotisku; Jiří Kleiner, dělník; Božena Kobalová; PhDr. Vladislav Kotek; Jiří Kratochvíl, dělník; Věra Kubíčková, v domácnosti; Ivan Kyncl, fotograf; Milan Linhart, dělník; Jiří Lejnar ml., laborant; Jaroslav Mlejnek; Zdeněk Motloch, asanační pracovník; David Němec, učeň; Ondřej Němec, reprodukční grafik; Marcela Němcová, v domácnosti; Miroslav Nový; Vladimír Pinter; ing. Zdenka Řeháková, t. č. bez zaměst.; Pavel Skála, dělník; David Souček, dělník; Pavel Studený; Petr Šantora, provozní chemik; Michal Šembera; Pavel Šmída, dělník; T. Tomášek; Petr Tomíšek, studující; Ivana Ungerová, v domácnosti; Petr Vrána, dělník; Stanislav Vinklárek, absorptér; Kateřina Willigová.

Jiří Hájek, Ladislav Hejdánek, Zdena Tominová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě, roč. 2 (1979), č. 14, s. 1.
Plné znění
  • In: Listy, roč. 9 (1979), č. 7, s. 54. Zde uvedeno nesprávné číslo dokumentu – 57.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den8
Měsíc10
Rok1979
Zpracovanýtrue
OCRfalse