D68

1978, 8. říjen, Praha. – Dopis prezidentu republiky, vyzývající k vyhlášení všeobecné amnestie při příležitosti 60. výročí vzniku Československa.

Pane prezidente,

s blížícím se šedesátým výročím státní samostatnosti našich národů se na Vás obracíme jakožto na jediného ústavního činitele, který může udělit milost občanům, proti kterým je vedeno trestní stíhání nebo kteří si odpykávají uložené tresty. Domníváme se, že realizace práva udělit milost patří k základním principům společnosti hlásící se k humánním zásadám správy veřejných věcí.

Vyzýváme Vás proto, abyste v duchu Ústavy ČSSR a obecně uznávaného pojetí výkonu prezidentské pravomoci rozhodl o všeobecné amnestii.

Připomínáme přitom, že v československých věznicích jsou ve vazbě nebo si odpykávají tresty i mnozí občané, kteří jsou podle našeho názoru stíháni nebo odsouzeni neoprávněně, tj. pouze za projevy svých názorů nebo svého náboženského cítění.

Marta Kubišová, dr. Ladislav Hejdánek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Listy, roč. 8, č. 6 (prosinec 1978), s. 62
  • Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 11, s. 7
  • Charta 77. Rok 1978. Samizdatový sborník, s. 81.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den8
Měsíc10
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse