D60

1978, 22. červenec, Praha. – Dopis velvyslanci SSSR v Praze V. V. Mackevičovi, žádající o neprodlené propuštění tří sovětských obhájců lidských práv a zrušení rozsudků.

Pane velvyslanče,

obracíme se na Vás jménem společenství Charta 77, abychom vyjádřili rozhořčení občanů zasazujících se o dodržování lidských a občanských práv v naší zemi, nad rozsudky, které byly minulý týden vyneseny nad Alexandrem Ginzburgem v Kaluze, Anatolijem Ščaranským v Moskvě a Viktorasem Piatkusem ve Vilně. Ze všech informací, které se nám podařilo získat, jsme nabyli jednoznačného přesvědčení, že tito tři sovětští občané byli odsouzeni za to, že sledovali, jak jsou ve Vaší zemi plněny závazky Závěrečného aktu helsinské konference, a že o svých poznatcích informovali světové veřejné mínění. Rozsudky nad nimi neseme obzvlášť bolestně proto, že sami se zasazujeme o stejné ideály jako oni a že víme ze svých vlastních zkušeností, jak snadno mohou soudy proměnit poctivé občanské úsilí v takzvanou „protistátní činnost“ a na základě takového výkladu postihovat jinak smýšlející občany a zároveň svými rozsudky uvádět v omyl a zastrašovat veřejnost. Žádáme Vás, abyste náš nesouhlas tlumočil své vládě a abyste jí tlumočil i naši žádost, aby všichni tři odsouzení byli neprodleně propuštěni a rozsudky nad nimi zrušeny. Domníváme se, že takový čin by byl aktem spravedlnosti, který by nutně přispěl i k lepší atmosféře ve světě, otřeseném tím, co se minulý týden ve Vaší zemi událo.

dr. Ladislav Hejdánek, Marta Kubišová, dr. Jaroslav Šabata
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den22
Měsíc7
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse