Petřík, Emil

novinář a publicista

PETŘÍK Emil, PhDr., 12. 11. 1925 Brno – 12. 1. 2001 Brno, novinář a publicista. V mladí silně ovlivněn salesiánským hnutí. 1945–48 redaktor brněnského lidoveckého deníku Národní obroda. Pro své nekompromisní postoje byl již 23. 2. 1948 zatčen komunistickou policií. Po několika dnech propuštěn, avšak StB ho stále sledovala. 15. 4. 1948 se mu podařilo utéci za pomoci převora znojemského dominikánského kláštera P. Jakuba Zemka za hranice. V rakouském exilu se významně podílel na vytvoření exilové ČSL, na jejímž sjezdu v Ludwigsburgu 21. 8. 1949 navrhl mimo jiné i zřízení české křesťanské univerzity v exilu. Od 1949 žil v USA, kde působil jako novinář v krajanském katolickém tisku ve svatoprokopském opatství v Lisle u Chicaga. Zde mimo jiné spoluinicioval stavbu sochy Panny Marie, která měla jednou nahradit stržený mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Socha byla zhotovena v Římě roku 1954 z kararského mramoru prof. Monteleonem z darů krajanů žijících v USA a Kanadě. Od 22. 5. 1955 do 23. 5. 1993 stála v klášteře sv. Prokopa v Lisle. Při příležitosti jejího posvěcení sloužil slavností mši pekingský arcibiskup kardinál Tien, žijící v americkém exilu. Akce se stala významnou událostí připomínající osud všech porobených národů ve východním bloku americké veřejnosti. Po sametové revoluci byla socha převezena do České republiky a 4. 9. 1993 slavnostně přijata v pražském strahovském klášteře a následujícího roku (7. 5. 1994) umístěna v klášterní zahradě za účasti mnoha významných osobností včetně dr. Petříka, jenž žil od roku 1990 v Brně.