Pelikán, Adolf

kněz, spolkový činitel a duchovní rádce

PELIKÁN Adolf, SJ, 5. 5. 1896 Myslibořice, okres Třebíč – 18. 11. 1969 Fresno (některé prameny uvádějí 12. 11. 1969, Kalifornie v USA) kněz, spolkový činitel a duchovní rádce Orla. Pocházel z rolnické rodiny. Studoval gymnázium v Třebíči a teologii v Brně. 1919 vysvěcen na kněze. Člen jezuitského řádu. Od druhé poloviny 20. let se věnoval činnosti v katolických mládežnických sdruženích, zejména ve Sdružení katolické mládeže, jež se věnovalo především rozvoji spirituální výchovy svých členů (například formou pořádání duchovních cvičení) a ve své činnosti bylo úzce napojeno na episkopát v českých diecézích. Vedle činnosti na duchovním poli se spolek od poloviny 30. let věnoval i pořádání sociálních a vzdělávacích kurzů pro angažované mladé věřící, zejména na venkově. Přestože Sdružení přímo nekooperovalo s lidovou stranou, v jeho řadách se činila také mládež, jež patřila do voličského elektorátu strany a získávala tak platformu pro veřejnou participaci ve prospěch politického katolicismu. P. vystupoval i jako důsledný zastánce demokracie a odpůrce autoritativních a totalitních idejí. Aktivně se věnoval práci v Mariánských družinách a osvětovým aktivitám. Autor knih s výchovnou a etickou tematikou (Světla na úskalích, 1936; Ovoce se stromů poznání, 1941). Od 1945 hlavní redaktor katolického časopisu Rozsévač a krátce též spirituál bohosloveckého semináře v Českých Budějovicích. Po druhé světové válce zvolen duchovním rádcem Orla. Po nástupu komunistického režimu odešel do emigrace; byl mimo jiné činný v redakci vatikánského rozhlasu a podílel se na časopisu Nový život. V 50. letech se vydal do zámoří a věnoval se pastoračnímu působení mezi českými krajany v Kanadě a ve Spojených státech, kde vyvíjel intenzivní misijní činnost.