Hyvnar, Václav

studentský činovník a politik

HYVNAR Václav, JUDr., 19. 8. 1922 Závišice u Nového Jičína – 13. 4. 2001 Cleveland (Ohio USA), studentský činovník a politik; syn lidoveckého zemského poslance Jana Hyvnara. Po válce studoval na Právnické fakultě UK v Praze. Během studií se výraznou měrou angažoval v Klubu lidových akademiků, který sdružoval lidoveckou vysokoškolskou mládež. Pro svoje postoje byl v únoru 1948 těsně před promocí vyloučen. Pod dojmem těchto událostí se rozhodl odejít do exilu. První pokus o útěk ztroskotal; spolu se svou snoubenkou zadržen na hranicích a nakrátko uvězněn (na základě Gottwaldovy amnestie v červnu 1948 propuštěn na svobodu). Na podzim 1948 se mu útěk podařil. Po krátkém pobytu v Německu se dostal do Paříže a odtud v roce 1951 odešel do USA, kde se usadil v Clevelandu. Několik let pracoval jako řemeslník ve společnosti Lempco Products. Později se stal redaktorem krajanských novin Nový svět a spoluvytvářel týdenní vysílání Českého hlasu v Clevelandu na stanici WCSB-FM Státní univerzity. Mimoto také působil na radnici v Clevelandu jako asistent starosty pro národnosti. Zasazoval se o ochranu životního prostředí. 1992 jmenován guvernérem státu Ohio, členem Ohio Wildlife Council – zástupce rybářů z Ohia. Zároveň se angažoval v řadě krajanských a katolických spolků. 1979–96 předseda Národního svazu českých katolíků, jenž zastřešuje všechny české katolíky v Americe. Po listopadu 1989 se mu dostalo uznání: Univerzita Karlova ho 1991 jmenovala čestným doktorem práv, papež Jan Pavel II. mu téhož roku udělil vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice a prezident ČR Václav Havel jej 1998 vyznamenal Řádem T. G. Masaryka III. třídy.