Svoboda, Jan

organizační pracovník

Svoboda Jan, 26. 3. 1902 Praha – 13. 2. 1979 Londýn, organizační pracovník. V meziváleč­ném období funkcionář sociálně demokratických odborů v Praze. 1945–48 osobní sekretář generálního tajemníka ČSSD Blažeje Vilíma; na podzim 1947 jeden z hlavních organizátorů brněnského sjezdu strany. Po únoru 1948 emigroval do Velké Británie, kde se zapojil do činnosti exilové ČSSD, stal se členem jejího ústředního výkonného výboru a plnil roli neformální spojky mezi jejími různými představiteli a skupinami; úzce spolupracoval s Blažejem Vilímem a posléze mu pomáhal při vydávání časopisu Perspektivy socialismu. V 50. letech a v první polovině 60. let pracoval jako asistent Antonína Zelenky v odboru sociálního zabezpečení Mezinárodní organizace práce v Ženevě.