Stočes, Adolf

elektrotechnik a politický činitel

Stočes Adolf, 26. 6. 1922 – 10. 11. 1954 Stockholm, elektrotechnik a politický činitel. 1939 absolvoval Baťovu průmyslovou školu ve Zlíně. Přijal zaměstnání radiomechanika u firmy Telefunken a v jejích službách odešel do Norska, kde se posléze zapojil do protinacistického odboje a jako telegrafista udržoval jeho spojení s Londýnem. Po odhalení své skupiny gestapem uprchl do Švédska, kde navázal kontakty se zdejší sociálně demokratickou stranou. Nakonec se dostal do Velké Británie a zde sloužil v čs. tankové brigádě. 1946–48 působil ve funkci okresního tajemníka  Čs. sociální demokracie v Teplicích. 1948 odešel do exilu, nejprve do Německa, 1949 do Švédska, kde byl činný v expozituře čs. sociálně demokratického exilu a spolupracoval i se švédskými sociálními demokraty.