Kýbl, Jaroslav

novinář a politický činitel

Kýbl Jaroslav, *11. 11. 1927 Střílky u Kroměříže, novinář a politický činitel. Po maturitě na gymnáziu v Brně studoval práva na Masarykově univerzitě. 1946–48 patřil k aktivistům brněnské sociálně demokratické mládeže a byl reportérem zdejšího stranického deníku Čin. Po únorovém převratu 1948 se zapojil do ilegální skupiny Josefa Jonáše; spolu s ním byl zatčen, posléze propuštěn a v únoru 1949 uprchl do Rakouska. Stal se členem ústřední komise mládeže ČSSD v exilu, kterou pak několikrát reprezentoval na kongresech Mezi­národní unie socialistické mládeže (IUSY); navázal též spolupráci s Čs. socialistickou stra­nou v Rakousku. 1951–63 český korespondent americké agentury United Press ve Vídni: 1952–54 šéfredaktor krajanských Vídeňských svobodných listů, 1952–55 člen redakční rady a 1954–55 výkonný redaktor exilového sociálně demokratického časopisu Naše cesta (pseudonym Jaroslav Benda). Od 1963 žije v USA (kde používá příjmení "Keybl"); pracoval v americkém i čs. exilovém a krajanském tisku (New Yorské listy).