Brügel, Johann Wolfgang

právník, publicista, historik

Brügel Johann Wolfgang, 3. 7. 1905 Hustopeče – 15. 11. 1986 Londýn, německý právník publicista a historik z českých zemí. Pocházel z rodiny soudce. 1924–28 vystudoval práva na pražské Německé univerzitě. Od 1924 publikoval v německém sociálně demokratickém tisku v ČSR; 1930–38 byl osobním tajemníkem ministra Ludwiga Czecha. Na jaře 1939 odešel do exilu a zapojil se do formování čs. zahraničního odboje; 1939–40 úředník Čs. národního výboru v Paříži, 1941–45 čs. exilového ministerstva pro hospodářskou obnovu v Londýně. 1945 se přechodně vrátil do Prahy a 1945–46 pracoval na ministerstvu průmyslu V listopadu 1946 odešel do Londýna, kde pak žil až do konce svého života; působil jako korespondent kontinentálních listů, rozhlasový redaktor a překladatel. Věnoval se též vědecké práci v oblasti mezinárodního práva a novodobých dějin, zejména pak česko–německých vztahů po roce 1918; od 1976 čestný profesor vídeňské univerzity. Od 1948 se podílel na činnosti exilové ČSSD, exponoval se v její zemské organizaci ve Velké Británii a účastnil se diskusí o její ideové a politické orientaci. V 50. letech spolupracoval s Ústavem Edvarda Beneše v Londýně a 1958 stál u vzniku Čs. společnosti pro vědy a umění, v níž aktivně působil. Autor řady historických studií a esejů, kapitoly Jews in Political Life v díle The Jews of Czechoslovakia (1971) a knih: Ludwig Czech. Arbeiterführer und Staatsmann (Vídeň 1960), Tschechen und Deutsche 1918–1938 (Mnichov 1967; rozšířené anglické vydání Czechoslovakia before Munich. The German Minority Problem and British Appeasement Policy, Londýn 1973) a Tschechen und Deutsche 1939–1946 (Mnichov 1974) Autorsky se podílel na sbornících Osmdesát let československé sociální demokracie 1878–1958 (1958) a Sozialdemokratie und Systemwandel. Hundert Jahre tschechoslowakische Erfahrung (1978). Jeho vzpomínky byly zachyceny v souboru rozhovorů s Vilémem Prečanem (v rukopise).