Zběhlík, Jaroslav

farmaceut, publicista a politický činitel; představitel exilové ČSSD

Zběhlík Jaroslav, *22. 2. 1920 Pardubice, farmaceut a politický činitel. 1939 a 1945–46 vystu­doval farmacii na Karlově univerzitě v Praze, kde poté 1946–48 pokračoval ve studiu medi­cíny; 1939–45 pracoval jako sustentant v lékárně. Od dětství člen DTJ, od 1945 člen ČSSD; 1946–48 aktivista sociálně demokratického studentstva. V srpnu 1948 odešel do exilu: 1948–49 žil v Západním Německu a Itálii, 1949–57 v Austrálii, od 1957 v USA; pracoval ve farmaceutickém průmyslu a výzkumu. Od 1949 politicky činný v exilové ČSSD; 1952 spo­luzakladatel a 1952–57 sekretář Klubu Vojty Dundra (zemské organizace ČSSD) v Austrálii, 1957–89 člen Klubu přátel Práva lidu (zemské organizace ČSSD) v USA; 1973–95 člen ústředního výkonného výboru exilové ČSSD, 1983–95 místopředseda strany. Spoluautor sborníku Léta mimo domov (1996).