Škrábek, Karel

novinář a politický činitel; představitel exilové ČSSD

Škrábek Karel, 18. 9. 1919 Lišíce u Plzně – 3. 9. 2002 Plzeň, novinář a politický činitel. 1939 a 1945–48 vystudoval historii a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1945–48 se angažoval v sociálně demokratickém mládežnickém a studentském hnutí. 1948 emigroval, 1949 se stal jednatelem a místopředsedou zemské organizace exilové ČSSD v Paříži a 1952–54 se autorsky a redakčně podílel na vydávání časopisu Naše cesta (pseudonym Karel Sova). 1952 navázal spolupráci se zpravodajskou skupinou gen. Čeňka Kudláčka a 1953–54 působil v jejích intencích ve Vídni. 1955–60 pracoval u společnosti Air France v New Yorku. Koncem roku 1960 se z rodinných (těžká nemoc matky) a zdra­votních důvodů dobrovolně vrátil do vlasti; vzdor předchozím ujištěním čs. diplomatů byl zde zatčen a 1961 odsouzen za svou exilovou činnost 11 letům vězení. Po propuštění v polovině 60. let pracoval jako ovocnářský dělník na Přimdě. 1989 se podílel na obnově ČSSD a 1990 byl zvolen místopředsedou Konfederace politických vězňů, vážná nemoc mu však nedovolila aktivnější účast v politickém dění. V 90. letech se soustavně věnoval studiu nově zpřístupněných politických dokumentů z čs., sovětských, amerických i německých archivů.