Šádek, Josef

právník a politický činitel; od 1969 vedoucí představitel (generální tajemník) exilové ČSSD

Šádek Josef, 29. 10. 1916 Vídeň – 14. 3. 1972 Bonn, právník a politický činitel. Mládí pro­žil na Slovensku. Vystudoval práva na Univerzitě Komenského v Bratislavě a Univerzitě Karlově v Praze, kde byl 1945 promován; v době německé okupace pracoval v Českomoravských strojírnách v Praze, kde se zapojil do odbojové činnosti. Od 1935 člen sociálně demokratické strany; 1945–48 přednosta kabinetu ministra průmyslu. Po únoru 1948 odmítl vstup do KSČ a byl z ministerstva propuštěn; odešel na Slovensko, kde pracoval v cementárně v Púchově. 1954 byl zatčen a 1955 odsouzen k 22 letům vězení; 1963 pro puštěn. 1964–68 pracoval jako dělník na železnici. 1968 emigroval do SRN, kde působí v Nadaci Friedricha Eberta. Od 1969 se angažoval v exilové ČSSD a 1971 převzal funkci jejího generálního tajemníka, avšak záhy v důsledku předchozích vězeňských útrap těžce onemocněl a zemřel.