Rechcígl, Miloslav

mlynář, novinář, publicista, agrární politik; 1935–1939 poslanec Národního shromáždění; 1949 spoluzakladatel Rady svobodného Československa, exponent exilové agrární strany, spolupracovník exilového tisku, od 1952 redaktor zemědělského vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa

Rechcígl Miloslav, 13. 5. 1904 Chocnějovice (okres Mladá Boleslav) – 27. 5. 1973 Washington, mlynář, politik, novinář a publicista. Hospodařil na rodném statku a mlýně v Chocnějovicích. Ve 30. letech vůdčí činitel agrární strany na Mladoboleslavsku, jeden z představitelů mladé generace strany; předseda mlynářského odboru agrární strany, člen předsednictva České zemědělské rady a Národní rady čs., činovník řady hospodářských, sociálních a kulturních organizací. 1935–39 poslanec Národního shromáždění. 1939–41 člen výboru Národního souručenství, spolupracovník domácího odboje. Po skončení 2. světové války spolu s dalšími agrárními politiky usiloval o obnovení samostatné strany čs. zemědělců; v červenci 1945 jednal s vedoucími národně socialistickými politiky o možnosti kolektivního vstupu agrárníků do jejich strany, později se účastnil jednání s představiteli slovenské Demokratické strany o rozšíření její působnosti na celé území ČSR. 1946 vstoupil do národně socialistické strany, ale nezastával zde žádné funkce. Po únoru 1948 odešel do exilu; působil střídavě v USA a v SRN. 1949 spoluzakladatel Rady svobodného Československa, exponent exilové agrární strany. Od 1952 redaktor, od 1956 vedoucí zemědělského vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Autor publikace Boj československých rolníků o lidská práva a hospodářskou nezávislost (New York 1955).