Pecháček, Jaroslav

právník a novinář; 1951–1965 redaktor, 1965–1977 ředitel čs. sekce rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově

PECHÁČEK Jaroslav, JUDr., 4. 9. 1911 Dolní Dobrouč (okres Ústí nad Orlicí) – 20. 11. 1997 Atlanta (USA), novinář a politik. Vystudoval Právnickou fakultu UK a poté pracoval na Ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze. Od studentských let činný v ČSL. Za první republiky spoluzaložil Klub lidových akademiků a mladých lidovců. 1938 krátce působil ve výkonném výboru ČSL za mládež. V té době stál v opozici vůči Msgre. Janu Šrámkovi. Na začátku okupace se zapojil do odboje. V květnu 1940 zatčen gestapem a tři roky vezněn v nacistických věznicích. 1943 propuštěn a zbytek války prožil v rodné Dobrouči pod dohledem nacistických úřadů. 1945–48 působil nejprve jako tajemník a poté jako přednosta kabinetu náměstka ministerského předsedy Šrámka. Po únorovém převratu odešel spolu se svou manželkou do exilu. Odchod jeho dětí se nezdařil a došlo k němu až v roce 1968. Jeho syn Pavel se stal později známým komentátorem Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky (pseudonym Pavel Skála) a nakonec ředitelem rádia Svobodná Evropa. P. se okamžitě zapojil do exilového hnutí a vstoupil do Rady svobodného Československa. 1951–65 redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa v New Yorku a 1965–77 ředitel její československé sekce v Mnichově. Po odchodu do penze i nadále spolupracoval jak se Svobodnou Evropou, tak s Hlasem Ameriky. Autor mnoha rozhlasových seriálů s tematikou novodobé české historie a knihy Dvacet let svobody (Mnichov 1988); editor souboru korespondence Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše Masaryk, Beneš, Hrad (Mnichov 1984, Praha 1996).